3D-SUUNNITTELU JA MALLINNUS

3D-MALLI ON ONNISTUNEEN 3D-TULOSTUKSEN EDELLYTYS

 

3D-mallinnuksella tarkoitetaan kolmiulotteista suunnittelua erilaisia suunnitteluohjelmia hyödyntäen. Mallinnuksen avulla 3D-malli voidaan luoda ilman todellista, olemassa olevaa mallikappaletta. Jotta malli voidaan luoda, vaatii mallinnus jonkinlaista mittakuvaa tai tietoja suunniteltavasta kappaleesta. RP-Case tuottaa 3D-mallinnusta CAD-ohjelman avulla, joka mahdollistaa solid-mallien tuotannon. Tiivis solid-malli eli tilavuusmalli on onnistuneen 3D-tulostuksen edellytys, kun puhutaan teollisuuden tarpeisiin tehtävästä 3D-tulostuksesta.

3D-MALLINNUS ON ENSIMMÄINEN ASKEL 3D-TULOSTAMISEEN

 

3D-mallinnus on tavallisesti ensimmäinen askel 3D-tulostamiseen ja osa kokonaisvaltaista 3D-tulostamisen palveluketjua. Asiakkaalta 3D-mallinnus edellyttää lähtötietoja laadittavasta kappaleesta sekä mahdollisuuksien mukaan myös 2D-piirroksen. Mikäli kappale on monimuotoinen eikä sitä voida helposti mitata, hyödynnetään sen mallintamiseen 3D-skannausta

 

SAAVUTA HALUTTU LOPPUTULOS KOKENEEN ASIANTUNTIJAN AVULLA 

RP-Case tarjoaa koko 3D-mallinnuksen palvelun riippumatta projektin laajuudesta. Mikäli kyseessä on suuri kokonaisuus, vaaditaan suunnitteluun ja kartoitukseen erillinen projektin aloituspalaveri yhdessä asiakkaan kanssa. 3D-mallinnus on tärkeä vaihe 3D-tulostusprojektissa ja sitä suositellaan kaikille niille asiakkaille, joilla ei ole edellytyksiä tuottaa 3D-mallia itse ammattimaisen 3D-tulostuksen vaatimalla tavalla. Asiantuntijoillamme on yhteensä yli 30 vuoden kokemus 3D-tulostuksesta, ja näin ollen myös kattava osaaminen 3D-mallinnuksen eri ohjelmistoista. 

 

Tarjoamme 3D-mallinnusta tuntihinnalla ja yksittäiset osat mallinnetaan tavallisesti noin tunnissa tai kahdessa. Mallinnuksen kustannus veloitetaan kertaluonteisesti, sillä luotua mallia voidaan hyödyntää myös kopioiden valmistamiseen. Säilytämme kaikki asiakkaiden 3D-mallitiedostot tallessa myöhempää käyttöä varten, ellei toisin sovita.  

KYSY LISÄÄ

Haluaisitko keskustella lisää 3D-suunnittelun ja mallinnuksen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä ja katsotaan miten voimme olla avuksi.

TONY PURONRANTA

Tuotantopäällikkö